fbpx

Terma Dan Syarat

Terma dan syarat

Dengan melayari laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan Tanah Lot Sabah jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Istilah berikut berlaku untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang yang melayari laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. “Syarikat”, “Diri Kita”, “Kami”, “Kami” dan “Kami”, merujuk kepada Syarikat kami. “Pesta”, “Pesta”, atau “Kami”, merujuk kepada Pelanggan dan kami sendiri. Semua syarat merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melakukan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling tepat untuk tujuan yang jelas untuk memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, sesuai dengan dan tertakluk kepada undang-undang Belanda yang berlaku. Sebarang penggunaan istilah di atas atau kata-kata lain dalam bentuk huruf tunggal, jamak, dan / atau dia atau mereka, dianggap sebagai pertukaran dan oleh itu merujuk kepada yang sama.

Kuki

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses Tanah Lot Sabah, anda bersetuju untuk menggunakan kuki sesuai dengan Dasar Privasi Perunding RS.

Sebilangan besar laman web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan maklumat pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan orang yang mengunjungi laman web kami. Sebilangan rakan sekutu / pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

Lesen

Kecuali dinyatakan sebaliknya, Perunding RS dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Tanah Lot Sabah. Semua hak harta intelek terpelihara. Anda boleh mengaksesnya dari Tanah Lot Sabah untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang termaktub dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

Menerbitkan semula bahan dari Tanah Lot Sabah
Jual, sewa atau sub-lesen bahan dari Tanah Lot Sabah
Menghasilkan semula, mendua atau menyalin bahan dari Tanah Lot Sabah
Sebarkan semula kandungan dari Tanah Lot Sabah

Perjanjian ini akan bermula pada serta-merta.

Sebahagian laman web ini memberi peluang kepada pengguna untuk menghantar dan bertukar pendapat dan maklumat di kawasan tertentu di laman web. RS Consultant tidak menyaring, menyunting, menerbitkan atau meninjau Komen sebelum kehadirannya di laman web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat RS Consultant, ejen dan / atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang mengemukakan pandangan dan pendapatnya. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Perunding RS tidak akan bertanggung jawab atas Komen atau sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan / atau dialami akibat penggunaan dan / atau pengeposan dan / atau penampilan Komen di laman web ini.

RS Consultant berhak untuk memantau semua Komen dan menghapus Komen yang dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan menyatakan bahawa:

Anda berhak untuk menghantar Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk melakukannya;
Komen tersebut tidak menyerang hak kekayaan intelektual, termasuk tanpa batasan hak cipta, paten atau tanda dagangan pihak ketiga;
Komen tersebut tidak mengandungi bahan fitnah, fitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau tidak sah yang merupakan pencerobohan privasi
Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau kebiasaan atau menyajikan aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberikan RS Perunding lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, mengedit dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan menyunting mana-mana Komen anda dalam semua bentuk, format atau media.

Pautan ke Kandungan kami

Organisasi berikut boleh membuat pautan ke Laman Web kami tanpa persetujuan bertulis sebelumnya:

Agensi-agensi kerajaan;
Enjin carian;
Organisasi berita;
Pengedar direktori dalam talian boleh membuat pautan ke Laman Web kami dengan cara yang sama seperti mereka membuat pautan ke laman web perniagaan tersenarai lain; dan
Perniagaan Terakreditasi di seluruh sistem kecuali meminta organisasi nirlaba, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang mungkin tidak membuat pautan ke laman web kami.

Organisasi-organisasi ini boleh membuat pautan ke laman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat Laman Web lain selagi pautan: (a) tidak menipu; (b) tidak secara palsu menyiratkan penajaan, sokongan atau persetujuan pihak yang menghubungkan dan produk dan / atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Kami mungkin mempertimbangkan dan menyetujui permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

sumber maklumat pengguna dan / atau perniagaan yang biasa dikenali;
laman komuniti dot.com;
sebagai pertubuhan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
pengedar direktori dalam talian;
portal internet;
firma perakaunan, undang-undang dan perundingan; dan
institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan menyetujui permintaan pautan dari organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuat kami kelihatan tidak baik kepada diri sendiri atau perniagaan kami yang diiktiraf; (b) organisasi tidak mempunyai rekod negatif dengan kami; (c) faedah bagi kita dari keterlihatan hyperlink mengimbangi ketiadaan Perunding RS; dan (d) pautan itu dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi-organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami selagi pautan: (a) tidak menipu; (b) tidak secara palsu menyiratkan penajaan, sokongan atau persetujuan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Sekiranya anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel kepada RS Consultant. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL laman web anda, senarai URL yang anda ingin pautkan ke laman web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk tindak balas.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat pautan ke laman web kami seperti berikut:

Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dihubungkan dengan; atau
Dengan menggunakan keterangan lain dari laman web kami yang dihubungkan dengan itu masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman web pihak yang menghubungkan.

Penggunaan logo Tanah Lot Sabah atau karya seni lain tidak akan dibenarkan kerana tidak ada perjanjian lesen tanda dagangan.

iFrames

Tanpa persetujuan dan kebenaran bertulis terlebih dahulu, anda tidak boleh membuat bingkai di sekitar Laman Web kami yang dengan cara apa pun mengubah persembahan visual atau penampilan Laman Web kami.

Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tidak ada pautan yang boleh muncul di laman web mana pun yang mungkin ditafsirkan sebagai fitnah, cabul atau jenayah, atau yang melanggar, melanggar, atau menganjurkan pelanggaran atau pelanggaran lain terhadap hak pihak ketiga.

Privasi anda

Sila baca Dasar Privasi

Pemeliharaan Hak (Dasar Hak & Privasi)

Kami berhak untuk meminta anda membuang semua pautan atau pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk segera menghapus semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mematuhi terma dan syarat ini dan ini menghubungkan dasar pada bila-bila masa. Dengan terus membuat pautan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti terma dan syarat pautan ini.

Penyingkiran pautan dari laman web kami

Sekiranya anda menjumpai pautan di Laman Web kami yang menyinggung sebab apa pun, anda bebas untuk menghubungi dan memberitahu kami setiap saat. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk membuang pautan tetapi kami tidak berkewajiban untuk atau lebih atau membalas anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini betul, kami tidak menjamin kelengkapan atau ketepatannya; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web tetap tersedia atau bahawa bahan di laman web sentiasa dikemas kini.

Penafian

Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, kami mengecualikan semua pernyataan, jaminan dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

hadkan atau kecualikan tanggungjawab kami atau anda atas kematian atau kecederaan diri;
hadkan atau kecualikan tanggungjawab kami atau anda untuk penipuan atau penyalahgunaan maklumat palsu;
hadkan apa-apa liabiliti kami atau anda dengan cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan; atau
kecualikan mana-mana tanggungjawab kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang berlaku.

Batasan dan larangan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Bahagian ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tunduk pada perenggan sebelumnya; dan (b) mengatur semua liabiliti yang timbul di bawah penafian, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam penyiksaan dan pelanggaran kewajipan berkanun.

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web diberikan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan apa pun.

error: Content is protected !!
Tanah Pertanian untuk di Jual di Kampung Timpangoh Penampang - NT 20.85 EkarBaca selanjutnya...
+
Sila berhubung dengan "Sales Agent" kami untuk maklumat lanjut mengenai tanah lot sabah.
WeCreativez WhatsApp Support
Support
Shawn Radam
Available
WeCreativez WhatsApp Support
Sales & Marketing
Lisa Radam
Available
WeCreativez WhatsApp Support
Sales & Marketing
Mimie
Available
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!